Μεταπτυχιακές σπουδές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα στοίχημα και διλήμματα δεοντολογίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1007902 294 Read counter

Original Title:
Μεταπτυχιακές σπουδές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ένα στοίχημα και διλήμματα δεοντολογίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ηλιού , Μαρία
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Human Rights
Pages (from-to):
691-702
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.