Ερμηνεία των συμφωνιών διαιτησίας από την σκοπιά του ιδιωτικού διεθνούς και του συγκριτικού δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1007908 259 Read counter

Original Title:
Ερμηνεία των συμφωνιών διαιτησίας από την σκοπιά του ιδιωτικού διεθνούς και του συγκριτικού δικαίου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Θωμά , Ιωάννα
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Comparative law
Pages (from-to):
737-749
Notes:
Τόμος Α'
The digital material of the item is not available.