Οι εξελίξεις της γενετικής τεχνολογίας και οι επιπτώσεις τους στο Κληρονομικό Δίκαιο

Paper in Honorific Edition uoadl:1009160 351 Read counter

Original Title:
Οι εξελίξεις της γενετικής τεχνολογίας και οι επιπτώσεις τους στο Κληρονομικό Δίκαιο
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law of Succession (Estates)
Other subject categories:
Genetics
Pages (from-to):
15-38
The digital material of the item is not available.