Το ηθικό δικαίωμα του πνευματικού δημιουργού ως ειδική έκφανση του δικαιώματος στην προσωπικότητα

Paper in Honorific Edition uoadl:1009163 375 Read counter

Original Title:
Το ηθικό δικαίωμα του πνευματικού δημιουργού ως ειδική έκφανση του δικαιώματος στην προσωπικότητα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δακορώνια, Ευγενία Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Copyright
Pages (from-to):
39-49
The digital material of the item is not available.