Ιδιωτικό δίκαιο προστασίας περιβάλλοντος

Paper in Honorific Edition uoadl:1009172 426 Read counter

Original Title:
Ιδιωτικό δίκαιο προστασίας περιβάλλοντος
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καράκωστας, Ιωάννης K.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Environmental Law
Pages (from-to):
141-164
The digital material of the item is not available.