Το σχέδιο ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα: πολλών δ' ανθρώπων ίδεν άστεα και νόον έγων;

Paper in Honorific Edition uoadl:1009174 369 Read counter

Original Title:
Το σχέδιο ενός Ευρωπαϊκού Αστικού Κώδικα: πολλών δ' ανθρώπων ίδεν άστεα και νόον έγων;
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καραμπατζός , Αντώνιος Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Law
Other subject categories:
European law
Pages (from-to):
165-202
The digital material of the item is not available.