Ο παραβατικός έφηβος

Paper in Honorific Edition uoadl:1009185 366 Read counter

Original Title:
Ο παραβατικός έφηβος
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κουράκης, Νέστωρ-Κωνσταντίνος Ε.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Criminology /Penology (Criminology -Corrections, Criminalistics)
Keywords:
έφηβοι
Pages (from-to):
237-245
The digital material of the item is not available.