Συλλογές έργων τέχνης. Κοινωνικοϊστορική και δικαιική συγκριτική επισκόπηση

Paper in Honorific Edition uoadl:1009191 402 Read counter

Original Title:
Συλλογές έργων τέχνης. Κοινωνικοϊστορική και δικαιική συγκριτική επισκόπηση
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μουσταΐρα, Ελίνα Ν.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Comparative law
Pages (from-to):
315-334
The digital material of the item is not available.