Σύγκρουση μεταξύ υποθήκης σε μηχανήματα κατά τον ν. 4112/1929 και ενεχύρου με δημοσίευση κατά τον ν. 2844/2000

Paper in Honorific Edition uoadl:1009265 400 Read counter

Original Title:
Σύγκρουση μεταξύ υποθήκης σε μηχανήματα κατά τον ν. 4112/1929 και ενεχύρου με δημοσίευση κατά τον ν. 2844/2000
Languages of Item:
Greek
Creator:
Papanikolaou, Panagiotis
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law of Obligations
Pages (from-to):
399-437
The digital material of the item is not available.