Η νομική ρύθμιση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά το κυπριακό δίκαιο και οι απορρέουσες υποχρεώσεις του δικηγόρου ως υπεύθυνου επεξεργασίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1009479 588 Read counter

Original Title:
Η νομική ρύθμιση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά το κυπριακό δίκαιο και οι απορρέουσες υποχρεώσεις του δικηγόρου ως υπεύθυνου επεξεργασίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ευγενία
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Legal informatics
Other subject categories:
General Principles of Civil Law
Pages (from-to):
1-18
The digital material of the item is not available.