Υπερεθνικές επιδράσεις στην ανάπτυξη του Ελληνικού Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας

Paper in Honorific Edition uoadl:1009489 470 Read counter

Original Title:
Υπερεθνικές επιδράσεις στην ανάπτυξη του Ελληνικού Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αμίτσης, Γαβριήλ Ν.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Social security and welfare
Other subject categories:
Insurance Law
Pages (from-to):
19-56
The digital material of the item is not available.