Ρευστότητα εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρειών. Η περίπτωση ενός εναλλακτικού δείκτη ρευστότητας

Paper in Honorific Edition uoadl:1009499 438 Read counter

Original Title:
Ρευστότητα εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Εταιρειών. Η περίπτωση ενός εναλλακτικού δείκτη ρευστότητας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αρτίκης, Γεώργιος Π.
Πενταλιός, Άγγελος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Banking and capital market law
Pages (from-to):
75-95
The digital material of the item is not available.