Πτυχές της αγροτικής οικονομίας στην περιοχή του Παγασητικού κατά το Μεσαίωνα

Conference Paper uoadl:1009517 447 Read counter

Original Title:
Πτυχές της αγροτικής οικονομίας στην περιοχή του Παγασητικού κατά το Μεσαίωνα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κουλούρας, Γεώργιος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Ancient history
Keywords:
Θεσσαλία, Αγροτική οικονομία
Pages (from-to):
431-440
The digital material of the item is not available.