Αστική ιατρική ευθύνη: μια προσέγγιση της οικονομικής διάστασης

Paper in Honorific Edition uoadl:1009525 410 Read counter

Original Title:
Αστική ιατρική ευθύνη: μια προσέγγιση της οικονομικής διάστασης
Languages of Item:
Greek
Creator:
Βοζίκης, Αθανάσιος
Ρήγα, Μαρίνα
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Medical Law
Other subject categories:
Economic Law
Pages (from-to):
169-186
The digital material of the item is not available.