Οι διατάξεις για την πλειονότητα δανειστών των θεμελιωδών κανόνων του Ευρωπαϊκού Δικαίου των συμβάσεων (Principles of European Contract Law, PECL III). Σύγκριση με τις διατάξεις για την ενεργητική ενοχή εις ολόκληρον του Ελληνικού Αστικού Κώδικα

Paper in Honorific Edition uoadl:1009586 405 Read counter

Original Title:
Οι διατάξεις για την πλειονότητα δανειστών των θεμελιωδών κανόνων του Ευρωπαϊκού Δικαίου των συμβάσεων (Principles of European Contract Law, PECL III). Σύγκριση με τις διατάξεις για την ενεργητική ενοχή εις ολόκληρον του Ελληνικού Αστικού Κώδικα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δακορώνια, Ευγενία Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law of Obligations
Pages (from-to):
309-328
The digital material of the item is not available.