Εννοιολογικό πλαίσιο αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση

Paper in Honorific Edition uoadl:1009588 424 Read counter

Original Title:
Εννοιολογικό πλαίσιο αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας στην εκπαίδευση
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δάρρα, Μαρία Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Education
Pages (from-to):
329-353
The digital material of the item is not available.