Πνευματική ιδιοκτησία και πολιτιστική μεταποίηση: μία ανασκπόπηση της εξέλιξης της έννοιας του πνευματικού δημιουργού και των νέων μορφών πνευματικής δημιουργίας στην πραγματικότητα που διαμορφώνουν τα νέα κοινωνικά μέσα

Paper in Honorific Edition uoadl:1009590 416 Read counter

Original Title:
Πνευματική ιδιοκτησία και πολιτιστική μεταποίηση: μία ανασκπόπηση της εξέλιξης της έννοιας του πνευματικού δημιουργού και των νέων μορφών πνευματικής δημιουργίας στην πραγματικότητα που διαμορφώνουν τα νέα κοινωνικά μέσα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δεληγιάννη, Έλσα Ι.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Copyright
Pages (from-to):
355-381
The digital material of the item is not available.