Ιατρικό απόρρητο και ενδοοικογενειακές συγκρούσεις με αφορμή την ιατρική περίθαλψη των εφήβων: νομικό πλαίσιο και δικαιοσυγκριτικές παρατηρήσεις

Paper in Honorific Edition uoadl:1009592 436 Read counter

Original Title:
Ιατρικό απόρρητο και ενδοοικογενειακές συγκρούσεις με αφορμή την ιατρική περίθαλψη των εφήβων: νομικό πλαίσιο και δικαιοσυγκριτικές παρατηρήσεις
Languages of Item:
Greek
Creator:
Δεληγιάννη-Δημητράκου , Χριστίνα
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Medical Law
Pages (from-to):
383-406
The digital material of the item is not available.