Η κατάχρηση εξουσίας με τη μορφή της απαλλαγής του υπαιτίου από την τιμωρία

Paper in Honorific Edition uoadl:1009596 394 Read counter

Original Title:
Η κατάχρηση εξουσίας με τη μορφή της απαλλαγής του υπαιτίου από την τιμωρία
Languages of Item:
Greek
Creator:
Διονυσοπούλου, Αθανασία Ι.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Criminal Law
Pages (from-to):
429-448
The digital material of the item is not available.