Άδεια για την τέλεση πολιτικού γάμου κατά την ΑΚ 1368 αλλοδαπού υποψηφίου για χορήγηση πολιτικού ασύλου - Παρατηρήσεις με αφορμή την ΜΠρωτΑθ. 6459/2009 -

Paper in Honorific Edition uoadl:1009628 275 Read counter

Original Title:
Άδεια για την τέλεση πολιτικού γάμου κατά την ΑΚ 1368 αλλοδαπού υποψηφίου για χορήγηση πολιτικού ασύλου - Παρατηρήσεις με αφορμή την ΜΠρωτΑθ. 6459/2009 -
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κουτσουράδης, Αχιλλέας Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Emigration and immigration law
Pages (from-to):
757-765
The digital material of the item is not available.