Η Βυζαντινή Λάρισα μέσα από τις πηγές και τα μνημεία

Conference Paper uoadl:1009948 379 Read counter

Original Title:
Η Βυζαντινή Λάρισα μέσα από τις πηγές και τα μνημεία
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γιαλουρή, Άννα
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
History of Byzantine Empire
Other subject categories:
Medieval philosophy
Archaeology
Keywords:
Θεσσαλία, Ανασκαφές
Pages (from-to):
491-504
The digital material of the item is not available.