Περί των επαρχιακών συνόδων κατά το δίκαιον της Ορθοδ. Ανατολικής Εκκλησίας

Paper in Honorific Edition uoadl:1009973 299 Read counter

Original Title:
Περί των επαρχιακών συνόδων κατά το δίκαιον της Ορθοδ. Ανατολικής Εκκλησίας
Languages of Item:
Greek
Creator:
Ράλλης, Κωνσταντίνος Μ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Ecclesiastical Law
Pages (from-to):
1-23
The digital material of the item is not available.