Περί ιδρύσεως ειδικής έδρας του μουσουλμανικού δικαίου εν τω πανεπιστήμιω

Paper in Honorific Edition uoadl:1009984 325 Read counter

Original Title:
Περί ιδρύσεως ειδικής έδρας του μουσουλμανικού δικαίου εν τω πανεπιστήμιω
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μομφερράτος, Αντώνιος Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
97-99
The digital material of the item is not available.