Αρχιτεκτονική και ζωγραφική των μεταβυζαντινών ναών του νομού Τρικάλων

Conference Paper uoadl:1009990 429 Read counter

Original Title:
Αρχιτεκτονική και ζωγραφική των μεταβυζαντινών ναών του νομού Τρικάλων
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σαββοπούλου - Κατσίκη, Ξανθή
Κατσίκης, Κωνσταντίνος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
History
Other subject categories:
Medieval history
Performance and Fine arts
Painting
Keywords:
Θεσσαλία, Μεταβυζαντινοί Ναοί, Τοιχογραφίες, Αγιογραφίες
Pages (from-to):
541-553
The digital material of the item is not available.