Δημογραφική διερεύνηση στη Θεσσαλία κατά τον ύστερο Μεσαίωνα

Conference Paper uoadl:1009995 392 Read counter

Original Title:
Δημογραφική διερεύνηση στη Θεσσαλία κατά τον ύστερο Μεσαίωνα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Τερεζάκης, Γιώργος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
History
Other subject categories:
Medieval history
Keywords:
Βυζάντιο
Pages (from-to):
555-563
The digital material of the item is not available.