Κληρονομική διαδοχή κατά το Αττικόν Δίκαιον

Paper in Honorific Edition uoadl:1009998 301 Read counter

Original Title:
Κληρονομική διαδοχή κατά το Αττικόν Δίκαιον
Languages of Item:
Greek
Creator:
Μομφερράτος, Αντώνιος Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law of Succession (Estates)
Pages (from-to):
137-142
The digital material of the item is not available.