Δημοσιονομικές επιπτώσεις της ένωσης της Θεσσαλίας με την Ελλάδα

Conference Paper uoadl:1010170 229 Read counter

Original Title:
Δημοσιονομικές επιπτώσεις της ένωσης της Θεσσαλίας με την Ελλάδα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Αντωνίου, Αντώνης Α.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Modern Greek history
Keywords:
Κοινωνικές συνθήκες, Ενσωμάτωση κοινωνιών
Pages (from-to):
873-883
The digital material of the item is not available.