Γεωργία και πολιτισμός στη Θεσσαλία: Βίοι παράλληλοι

Conference Paper uoadl:1010174 224 Read counter

Original Title:
Γεωργία και πολιτισμός στη Θεσσαλία: Βίοι παράλληλοι
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κοντσιώτου, Ελένη Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Culture and Arts Management
Other subject categories:
Modern Greek history
Keywords:
Γεωργία
Pages (from-to):
885-895
The digital material of the item is not available.