Οι ψηφιακές συλλογές του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης: νέες υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης για την υποστήριξη της έρευνας και της εκπαίδευσης

Conference Paper uoadl:1010518 189 Read counter

Original Title:
Οι ψηφιακές συλλογές του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης: νέες υπηρεσίες απομακρυσμένης πρόσβασης για την υποστήριξη της έρευνας και της εκπαίδευσης
Languages of Item:
Greek
Creator:
Παπαδόπουλος, Ευγένιος
Affiliation:
Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου. Τμήμα Ερευνών και Τεκμηρίωσης
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Culture and Arts Management
Keywords:
Θεσσαλία, Βιβλιοθήκες, Ψηφιοποίηση
Pages (from-to):
939-947
The digital material of the item is not available.