Αναπαραστάσεις της Καρδίτσας με αφορμή το Μουσείο Πόλης

Conference Paper uoadl:1010524 224 Read counter

Original Title:
Αναπαραστάσεις της Καρδίτσας με αφορμή το Μουσείο Πόλης
Languages of Item:
Greek
Creator:
Λέκκα, Φωτεινή
Affiliation:
Κέντρο Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας Δήμου Καρδίτσας. Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο "Λ. & Ν. Σακελλαρίου"
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Culture and Arts Management
Other subject categories:
Museums
Keywords:
Καρδίτσα, Θεσσαλία, Μουσειακή Έκθεση
Pages (from-to):
949-958
The digital material of the item is not available.