Η Λίμνη Κάρλα. Πορεία προς τη Νεο-Βοιβηϊδα. Από τον 20ο στον 21ο αι.

Conference Paper uoadl:1010538 226 Read counter

Original Title:
Η Λίμνη Κάρλα. Πορεία προς τη Νεο-Βοιβηϊδα. Από τον 20ο στον 21ο αι.
Languages of Item:
Greek
Creator:
Στουρνάρας, Γρηγόρης Ι.
Μωραΐτη, Σταματία
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Physical geography
Other subject categories:
Geomorphology
Environment
Keywords:
Λίμνες, Θεσσαλία, Αποξήρανση
Pages (from-to):
979-982
The digital material of the item is not available.