Πέτρινα τοξωτά γεφύρια και υδατογέφυρες στο Πήλιο. Μοναδικά μνημεία μιας πολιτιστικής κληρονομιάς που χάνεται μέρα με τη μέρα

Conference Paper uoadl:1010544 238 Read counter

Original Title:
Πέτρινα τοξωτά γεφύρια και υδατογέφυρες στο Πήλιο. Μοναδικά μνημεία μιας πολιτιστικής κληρονομιάς που χάνεται μέρα με τη μέρα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γκράσσος, Γεώργιος
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Performance and Fine arts
Other subject categories:
Environment
Culture and Arts Management
Keywords:
Πέτρινα Γεφύρια, Γέφυρες, Πολιτιστική κληρονομιά, Θεσσαλία, Βόλος
Pages (from-to):
991-1001
The digital material of the item is not available.