Ετερότητα και περιηγητική γραφή. Η Λάρισα από τον 16ο έως τις αρχές του 20ου αιώνα

Conference Paper uoadl:1010548 209 Read counter

Original Title:
Ετερότητα και περιηγητική γραφή. Η Λάρισα από τον 16ο έως τις αρχές του 20ου αιώνα
Languages of Item:
Greek
Creator:
Πολέζε, Χριστίνα
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Modern Greek history
Keywords:
Θεσσαλία
Pages (from-to):
1003-1014
The digital material of the item is not available.