Η πολιτική λειτουργία της θρησκείας στη σκέψη του Κωνσταντίνου Τσάτσου

Conference Paper uoadl:1010625 347 Read counter

Original Title:
Η πολιτική λειτουργία της θρησκείας στη σκέψη του Κωνσταντίνου Τσάτσου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καραμούζης, Πολύκαρπος Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Philosophy
Other subject categories:
Religion
Keywords:
Τσάτσος Κωνσταντίνος Δημ. (1899-1987), Φιλοσοφία της θρησκείας, Καντιανή φιλοσοφία, Kant Immanuel (1724-1804)
Pages (from-to):
131-151
The digital material of the item is not available.