Σοφιστική, ρητορική και πολιτική στην Αθήνα του 5ου π.Χ. αιώνα: από τη δημοκρατούμενη πόλη στο "Μόναρχο Δήμο"

Conference Paper uoadl:1011911 416 Read counter

Original Title:
Σοφιστική, ρητορική και πολιτική στην Αθήνα του 5ου π.Χ. αιώνα: από τη δημοκρατούμενη πόλη στο "Μόναρχο Δήμο"
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κατσιμάνης, Κυριάκος Σ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Ancient philosophy
Other subject categories:
Political Science
Keywords:
Παιδεία
Pages (from-to):
98-115
The digital material of the item is not available.