Ξένοι στα έργα του Πλάτωνος. Στοιχεία διαπολιτισμικού διαλόγου

Conference Paper uoadl:1011918 386 Read counter

Original Title:
Ξένοι στα έργα του Πλάτωνος. Στοιχεία διαπολιτισμικού διαλόγου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Λεύκα, Αικατερίνη
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Ancient philosophy
Other subject categories:
Culture and Arts Management
Keywords:
Πλατωνική Φιλοσοφία
Pages (from-to):
116-127
The digital material of the item is not available.