Θεωρίαι περί της αστικής ευθύνης του Κράτους εκ των παρανόμων πράξεων των οργάνων αυτού εν τη Β' Εθνική Συνελεύσει (1862-1864)

Paper in Honorific Edition uoadl:1012462 355 Read counter

Original Title:
Θεωρίαι περί της αστικής ευθύνης του Κράτους εκ των παρανόμων πράξεων των οργάνων αυτού εν τη Β' Εθνική Συνελεύσει (1862-1864)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Kyriakopoulos, El.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Public Law
Pages (from-to):
267-289
The digital material of the item is not available.