Η θέσις του αυτοκράτορος του Βυζαντίου εν τη θεία λατρεία

Paper in Honorific Edition uoadl:1012705 401 Read counter

Original Title:
Η θέσις του αυτοκράτορος του Βυζαντίου εν τη θεία λατρεία
Languages of Item:
Greek
Creator:
Κοτσώνης, Ιερώνυμος Ι.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law
Other subject categories:
History of Byzantine Empire
Keywords:
Βυζάντιο
Pages (from-to):
111-120
The digital material of the item is not available.