Ο Χριστόδουλος Κλονάρης (1788-1849) και η συμβολή τους εις την αναγέννησιν της δικαιοσύνης

Paper in Honorific Edition uoadl:1012808 441 Read counter

Original Title:
Ο Χριστόδουλος Κλονάρης (1788-1849) και η συμβολή τους εις την αναγέννησιν της δικαιοσύνης
Languages of Item:
Greek
Creator:
Σερεμέτης, Δημήτριος Γ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law and Legislation
Other subject categories:
Modern Greek history
Pages (from-to):
366-406
The digital material of the item is not available.