Ο Αρμενόπουλος και η τεχνική του δικαίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1012920 425 Read counter

Original Title:
Ο Αρμενόπουλος και η τεχνική του δικαίου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Maridakis, Georgios S.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law
Pages (from-to):
89-109
The digital material of the item is not available.