Συμβολή την ιστορία της Θεσσαλονίκης επί βενετοκρατίας (1423-1430)

Paper in Honorific Edition uoadl:1012926 407 Read counter

Original Title:
Συμβολή την ιστορία της Θεσσαλονίκης επί βενετοκρατίας (1423-1430)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
History of Byzantine Empire
Pages (from-to):
127-149
The digital material of the item is not available.