Περί την μετάφρασιν της εξαβίβλου υπό του Αλεξίου Σπανού

Paper in Honorific Edition uoadl:1012936 440 Read counter

Original Title:
Περί την μετάφρασιν της εξαβίβλου υπό του Αλεξίου Σπανού
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γκίνης, Δημήτριος Σ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law
Pages (from-to):
173-178
The digital material of the item is not available.