Περί της αδελφοποιίας εν τη αρχαία Ελλάδι και εν τω Βυζάντιω

Paper in Honorific Edition uoadl:1012949 427 Read counter

Original Title:
Περί της αδελφοποιίας εν τη αρχαία Ελλάδι και εν τω Βυζάντιω
Languages of Item:
Greek
Creator:
Michaelides - Nouaros, Georges
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Byzantine and Post-Byzantine Law
Other subject categories:
Greek Ancient Law
Pages (from-to):
251-313
The digital material of the item is not available.