Ναοί και μοναί Θεσσαλονίκης το 1405 εις το οδοιπορικόν του εκ Σμόλενσκ Ιγνατίου

Paper in Honorific Edition uoadl:1012953 470 Read counter

Original Title:
Ναοί και μοναί Θεσσαλονίκης το 1405 εις το οδοιπορικόν του εκ Σμόλενσκ Ιγνατίου
Languages of Item:
Greek
Creator:
Λάσκαρη, Μιχαήλ Θ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Religion
Pages (from-to):
315-344
The digital material of the item is not available.