Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος. Νομοφύλαξ και κριτής Θεσσαλονίκης

Paper in Honorific Edition uoadl:1012960 406 Read counter

Original Title:
Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος. Νομοφύλαξ και κριτής Θεσσαλονίκης
Languages of Item:
Greek
Creator:
Pantazopoulos, Nikolaos I.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Biography
Pages (from-to):
477-528
The digital material of the item is not available.