Η εφαρμογή των ΑΚ 928 εδ. β' και 929 εδ β' αυτοκινητικά ατυχήματα μετά την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου με τον ν. 1329/1983

Paper in Honorific Edition uoadl:1013578 386 Read counter

Original Title:
Η εφαρμογή των ΑΚ 928 εδ. β' και 929 εδ β' αυτοκινητικά ατυχήματα μετά την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου με τον ν. 1329/1983
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Family Law
Other subject categories:
Law of Obligations
Pages (from-to):
105-120
The digital material of the item is not available.