Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα επί διαστάσεως των συζύγων (ΑΚ 1400 παρ. 2)

Paper in Honorific Edition uoadl:1013579 360 Read counter

Original Title:
Η αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα επί διαστάσεως των συζύγων (ΑΚ 1400 παρ. 2)
Languages of Item:
Greek
Creator:
Γεωργιάδης, Αστέριος Κ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Family Law
Other subject categories:
Real Property Law
Pages (from-to):
121-135
The digital material of the item is not available.