Προσωρινή κράτηση: Κριτική θεώρηση του επίμαχου θεσμού υπό το πρίσμα της δογματικής θεμελίωσής του

Paper in Honorific Edition uoadl:1013588 366 Read counter

Original Title:
Προσωρινή κράτηση: Κριτική θεώρηση του επίμαχου θεσμού υπό το πρίσμα της δογματικής θεμελίωσής του
Languages of Item:
Greek
Creator:
Dalakouras, Theoharis
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Civil Procedure
Pages (from-to):
141-160
The digital material of the item is not available.