Η λειτουργία της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης στο πλαίσιο της συλλογικής αγωγής του ν. 2251/1994

Paper in Honorific Edition uoadl:1013596 327 Read counter

Original Title:
Η λειτουργία της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης στο πλαίσιο της συλλογικής αγωγής του ν. 2251/1994
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καράκωστας, Ιωάννης K.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
Law of Obligations
Pages (from-to):
219-232
The digital material of the item is not available.