Ο καταλογισμός της πράξεως

Paper in Honorific Edition uoadl:1013599 327 Read counter

Original Title:
Ο καταλογισμός της πράξεως
Languages of Item:
Greek
Creator:
Καράσης, Μαριάνος Δ.
Abstract:
Empty abstract
Main subject category:
General Principles of Civil Law
Pages (from-to):
233-250
The digital material of the item is not available.